Kas yra Lietkoopsąjunga
Misija
Vizija
Įstatai
Istorija
Valdyba
Organizacinė struktūra
Kontaktai
KOOP's AKCIJA !!!
Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga
Gedimino pr. 28/2
LT-2600 Vilnius
Tel.: (8-5) 262 37 97
Faksas: (8-5) 212 66 63
El. paštas: litkoop@lvks.lt
Top100.lt
Naujienos ir aktualijos
Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavime išrinktas naujas tarybos pirmininkas

2017-07-05

Liepos 4 d. įvyko Lietuvos kooperatyvų konfederacijos neeilinis suvažiavimas, kurio metu atnaujinta taryba bei išrinktas tarybos pirmininkas. Naujuoju tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinktas Dainius Kižauskas, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai. Prieš tai tarybos pirmininko pareigas ėjo Ramūnas Stonkus, atstovaujantis Asociacijai Lietuvos kredito unijos. „Per praėjusius metus pastebimas akivaizdus kooperacijos proveržis. Kooperacija ir toliau skinasi kelią pirmyn, kooperatyvai vis labau bendradarbiauja tarpusavyje, siekdami dar didesnio našumo ir efektyvumo. Manau, kad ateityje vieningai veikianti Lietuvos kooperatyvų konfederacija suvienys dar daugiau narių bei paskatins ekonominį bendradarbiavimą tarp įvairių kooperacijos formų“, – įsitikinęs buvęs tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybą sudaro 4 nariai, atstovaujantys skirtingoms asociacijoms: Dainius Kižauskas (Lietuvs žemės ūkio kooperatyvų asociacija), Ramūnas Stonkus (Asociacija Lietuvos kredito unijos), Alvydas Pridotkas (KB „Lietuvos kooperayvų sąjunga“), Jonas Kuzminskas (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“). Lietuvos kooperatyvų konfederacija įsteigta 2014 m. birželio 20 d. ir Seime pasirašyta steigimo sutartis. Sutartį pasirašė Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkė Jūratė Dovydėnienė, Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos valdybos narys Alvydas Vizbickas. Keturi steigėjai: kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ savo vadovų parašais sutvirtino naują etapą Lietuvos kooperacijos istorijoje. Šaltinis: http://www.koopkonfederacija.lt/naujienos/190-lietuvos-kooperatyvu-konfederacijos-suvaziavime-isrinktas-naujas-tarybos-pirmininkas
daugiau...
95-oji Tarptautinė Kooperacijos diena Trakuose!

2017-07-03

Šių metų birželio 31 dieną Lietuvos kooperatyvų sąjungos nariai susirinko į Trakus, paminėti savo profesinę šventę - Tarptautinę kooperacijos dieną. Į šį Tarptautinės kooperacijos dienos minėjimą kartu su Lietuvos kooperatyvų sąjungos nariais, atvyko garbūs svečiai - Lietuvos Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Dalius Gedvilas, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius Laurynas Vilimas, asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus bei Lietuvos vartotojų kooperacijos veteranų asociacijos atstovai Petras Šimanskas ir Angelė Samulionienė. Šventės dalyvius ir svečius pasveikino Lietuvos kooperavyvų sąjungos valdybos pirmininkas Alvydas Pridotkas. Savo kalboje jis pažymėjo, kad profesinę šventę Lietuvos kooperatyvų sąjunga, jos nariai ir įmonės pasitinka gerais veiklos rezultatais. Šių metų penkių mėnesių mažmeninė prekių apyvarta palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu augo apie 5 proc., o Lietkoopsąjungos įmonių - 9 proc ir pasidžiaugė, kad įgauna pagreitį Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veikla. Vyksta glaudesnis bendradarbiavimas tarp kredito unijų, žemės ūkio ir prekybos kooperatyvų. Lietuvos Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Dalius Gedvilas padėkojo už galimybę dalyvauti šventėje ir pasveikino visus susirinkusius su profesine švente. Viceprezidentas už ilgametį darbą, profesionalumą ir ištikimybę kooperacijai įteikė „Profesijos riterio“ ženklus Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkui, „Marijampolės prekyba“ valdybos pirmininkui, Alvydui Pridotkui, Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos narei Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvo pirmininkei Janinai Jurkuvienei ir kooperatinės bendrovės „Radviliškio prekyba“ valdybos pirmininkei Ritai Survilienei.
daugiau...
Vadovų mokymai' 2017

2017-05-15

Š. m. gegužės 11-12 dienomis Lietuvos kooperatyvų sąjunga ir UAB „Palangos žuvėdra“ organizavo narių ir įmonių vadovų mokymus. Lektorius Benas Adomavičius mokymo dalyvius supažindino su mokymų tema: „Kaip mažmeninės prekybos įmonių strategijos leidžia išgyventi ir uždirbti didėjančios konkurencijos sąlygomis“, buvo nagrinėjamos prekybinių įmonių strategijos modeliai, pranašumai, mažmeninės prekybos verslo aplinkos tendencijos. Lektorius Justas Vytautas Paulionis su vadovais aptarė darbo teisės klausimus: „Ko tikėtis darbdaviams nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui“. Buvo nagrinėjamos esminės naujojo darbo santykių reguliavimo naujovės.
daugiau...
2017 m. balandžio 25 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kooperatyvų sąjungos narių atstovų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2017-04-26

2017 m. balandžio 25 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kooperatyvų sąjungos narių atstovų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Lietkoopsąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas pristatė Lietkoopsąjungos valdybos 2016 metų darbo ataskaitą. Pranešime jis pažymėjo, kad Lietuvos kooperatyvų sąjungos (Lietkoopsąjungos) narių ir įmonių prekių apyvarta pernai pasiekė 189,5 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 5,5 proc. procento, o palyginus su 2013 metais – 18,4 procento. Pagal užimamą kooperacijos rinkos dalį, kaip ir ankstesniais metais, lyderiais išliko beveik tie patys Lietkoopsąjungos nariai: "Gulbelė" - 37,4 mln. Eur, „Utenos prekyba“- 29,6 mln. Eur, Ukmergės RVK - 12 mln. Eur, Kėdainių RVK-9,3 mln. Eur, „Šilutės prekyba" – 8,7 mln. Eur, Širvintų VK „Veivera"-7,1 mln. eurų.ir kt. Pelningai dirbo 29 Lietkoopsąjungos nariai. Geresnių rezultatų nei ankstesniais metais kooperatinėms bendrovėms pavyko pasiekti lėšas nukreipus investicijoms į parduotuvių atnaujinimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, narių integracija į prekybos sistemas KOOPS ir AIBĖ. Lietkoopsąjunga šiuo metu jungia 35 narius. Lietkoopsąjunga taip pat tiesiogiai valdo 8 uždarąsias bendroves. Per ataskaitinius metus konsoliduotos Lietkoopsąjungos valdomų įmonių pajamos sudarė 35,4 mln. eurų ir buvo 15,7 proc. didesnės nei 2015 metais, o per ketverius metus pajamos išaugo 62 procentais. Narių atstovų susirinkimas patvirtino Lietkoopsąjungos valdybos ataskaitą, 2016 metų finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymą, Lietkoopsąjungos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, išrinko audito įmonę Lietkoopsąjungos 2017 m. auditui atlikti, svarstė kitus aktualius kooperacijai klausimus.
daugiau...
Europos Parlamento pirmininku išrinktas kooperatyvų rėmėjas A. Tajani

2017-01-20

Naujuoju Europos Parlamento (EP) pirmininku 2017-01-17 išrinktas italas, ilgametis buvusio šalies premjero Antonio Tajani (63 m.), priklausantis didžiausiai EP Europos Liaudies partijos (ELP) frakcijai. 2008–2010 metais jis buvo ES transporto komisaras, o 2010–2014 metais – pramonės komisaras.po to - Europos Parlamento pirmininko pavaduotoju. Būdamas pramonės komisaru A. Tajani tampriai bendradarbiavo su Tarptautiniu kooperatyvų aljansu (TKA) ir ypatingai su šios organizacijos padaliniu Europoje - Coop Europa. A.Tajani iniciatyva 2013 metais buvo sudaryta kooperatyvų veiklos darbo grupė, kuri parengė rekomendacijas dėl ES politikos, didinant kooperatyvų kaip verslo formos potencialą ir jos veiklos skatinimą. Tarptautinis kooperatyvų aljansas pasveikino išrinktąjį Europos Parlamento (EP) pirmininką A. Tajani. Coop Europa prezidentas Dirk Lehnhoff pabrėžė, kad įsitikinęs, kad ir toliau bus sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir jos pirmininku plėtojant Europoje kooperatyvų veiklą.
daugiau...
Šventinis renginys palydint 2016 metus

2017-01-02

Lietkoopsąjungos valdyba 2016 m. gruodžio 29 d. pakvietė visus Sąjungos narių ir įmonių vadovus dalyvauti organizuojamame šventiniame renginyje, palydint 2016 metus ir sutinkant Naujuosius metus. Sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas visus pasveikino su šv.Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais. Pasidžiaugė neblogais praeitų metų darbo rezultatais, pasiekimais. Lietkoopsąjungos valdybos vardu padėkojo kooperatyvų, kooperatinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovams ir visiems kooperacijos darbuotojams už nuoširdų darbą vykdant užsibrėžtus tikslus ir sumanymus. UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“ direktorius Egidijus Aleinikovas pasidžiaugė neblogais darbo rezultatais, paskelbė nominacijas ir įteikė atminimo dovanas: Kaišiadorių vartotojų kooperatyvui – už apyvartos augimą, Pakruojo vartotojų kooperatyvui – už aktvumą vykdant akcijas, Molėtų rajono vartotojų kooperatyvui – už gerą įsipareigojimų vykdymą ir tolerantiškumą, kooperatinei bendrovei „Radviliškio prekyba“ – už geriausius „Kooperacijos aruodai“ pardavimus, vartotojų kooperatyvui „Žemdirbių globėjas“ – už visapusišką stabilumą. Gerą nuotaiką ir nepamirštamas emocijas šventės dalyviam suteikė dviejų tenorų, Pauliaus Bagdanavičiaus ir Tomo Pavilionio koncertas.
daugiau...
UAB "Utenos prekyba" - dar viena priežastis didžiuotis savo miestu ir regionu

2016-12-29

UAB "Utenos prekyba" - dar viena priežastis didžiuotis savo miestu ir regionu
daugiau...
„Lietuvos metų gaminys' 2016“

2016-12-19

LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACJA kasmet organizuoja konkursus, kuriais siekiama skatinti gamintojus kurti aukštos kokybės produkciją, galinčią konkuruoti šalies bei užsienio rinkose, informuoti vartotojus įsigyti patikimą ir visais atžvilgiais saugų lietuvišką gaminį. Konkurse „Lietuvos metų gaminys' 2016“ kaip ir ankstesniais metais sėkmingai dalyvavo Ukmergės RVK, UAB „Ukmergės duona“. Šiuo metu vartotojai labai pamėgo duonos gaminius iš stambiai maltų ruginių miltų su grūdų gemalais. Užgaidų mėgėjams tokią duoną kepą ir šiam konkursui pateikė UAB „Ukmergės duona“ duoną „Rugytis“, kurį pelnė aukščiausio įvertinimo ir buvo apdovanota aukso medaliu. Nominacijos nugalėtojai 2016 m. gruodžio 16 d. LR Vyriausybės rūmuose LR Ministrų pirmininkas Saulius Skvernelis Ukmergės RVK Valdybos pirmininkei – direktorei Angelei Andrikonienei, už gaminį „Rugytis“, įteikė aukščiausią apdovanojimą – AUKSO MEDALĮ.
daugiau...
Išrinktas naujas Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos pirmininkas

2016-07-20

Liepos 19 dieną, antradienį, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos narių balsavimu išrinktas naujasis tarybos pirmininkas, kuriuo tapo Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. Pirmininkas renkamas rotacijos principu vienerių metų kadencijos laikotarpiui.
daugiau...
 
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| Toliau »